Arab Artikel 52 - Brandpreventie

Arab Artikel 52 - Brandpreventie

 • De werkgever moet de nodige maatregelen treffen om,
   
  1. brand te voorkomen,
  2. de brand snel en doeltreffend te bestrijden;
  3. in geval van brand
   - te waarschuwen en alarm te geven;
   - de veiligheid van de personen te verzekeren en voor een snelle en gevaarloze ontruiming te zorgen;
   - onmiddellijk de brandweer te verwittigen.
 • Bevoegde instantie voor de volledige teksten van het ARAB Art.52
  Alle voorschriften zijn te bekomen op de site van de federale overheid FGOV.
Onderhoud van draagbare brandblussers

Onderhoud van draagbare brandblussers

 • Onderhoud uitgevoerd door een bevoegd persoon of bedrijf
  De persoon die verantwoordelijk is zal voorzien in een jaarlijks onderhoud door een bevoegd persoon of bedrijf van de brandblussers en de drukflessen.
   
 • Levensduur van de draagbare brandblusser
  De levensduur van de draagbare brandblusser mag de 20 jaar niet overschrijden met uitzondering van CO2 brandblussers en drukflessen.
Verzekeringsnorm voor de niet automatische blustoestellen

Verzekeringsnorm voor de niet automatische blustoestellen

 • Vereist aantal bluseenheden
  Het aantal bluseenheden die vereist zijn is één bluseenheid per 150 m² per te beschermen oppervlakte, met een minimumvan 2 bluseenheden per constructieniveau.

  Er mag per niveau willekeurig gekozen worden uit handsnelblussers of niet-draagbare mobiele brandblussers; maar er moet minstens de helft van het vereiste bluseenheden door handsnelblussers geleverd worden.
   
 • Periodieke keuringen
  De verzekerde moet alle brandblustoestellen en hun lading minimum eens per jaar laten keuren door een gespecialiseerd bedrijf volgens de technische beschrijving in nota NT 117 uitgegeven door de NVBB.
   
 • Bevoegde instantie voor de volledige normteksten van de BVVO
  Alle voorschriften voor de niet-automatische brandblustoestellen zijn te bekomen op de site van Assuralia.

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!